طرح سپاس

به پاس قدردانی از اعتماد مشتریان عزیز آگهی نامه تخصصی خانه آبی که در هر دوره با ما همراه هستند برآن شدیم تا با ایجاد طرح سپاس پاسخوی این اعتماد باشیم.

در هردوره پس از انتشار آگهی نامه,جهت تبلیغات در فضای مجازی , تمامی طرح ها در اینستاگرام,تلگرام,فیسبوک و وبسایت خانه آبی منتشر خواهند شد.طرح تبلیغاتی هر شرکت در کانال تلگرام خانه آبی نمایانگر تعداد بازدید از آگهی میباشد. لذا پس از اطلاع رسانی هر دوره, طرح هر شرکتی که بیشترین بازدید را در زمان مشخص داشته باشد برنده ی آن دوره خواهد بود و از هدایاا و تخفیفات ویژه ای بهره مند خواهند شد.

برنده ی دوره ی اول : شرکت ریابی برنده ی یک ماه آگهی رایگان به ارزش 4/000/000 ریال

برنده ی دوره دوم : شرکت آفرینش هنر اهورا برنده ی یک ماه آگهی رایگان به ارزش 4/000/000 ریال + 20 % تخفیف در آگهی دوره ی آبان ماه

دوره ی سوم: جهت اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی خانه آبی مراجعه نمایید.